توصيه هاي بسيار مهم و جدي براي سفرهاي زمستانی

❄️ اگر داروي خاصي مصرف مي كنيد، حتماً همراه داشته باشيد. ❄️ تا حد امكان از رانندگي زير درختان و معابر كوهستاني به دليل احتمال شكستن درخت و ريزش سنگ و بهمن خودداري كنيد. ❄️ در محورهاي كوهستاني، از بوق زدن خودداري كنيد چون ممكن است صداهاي تجميع شده بوق خودروها، باعث تحريك برف انباشته شده و ايجاد بهمن شود. ❄️ وارد جاده ها و معابر فرعي نشويد چون عمليات راهداري، برف روبي و امداد و نجات ابتدا و عمدتاً در مسيرهاي اصلي صورت مي گيرد.

 
توصيه هاي بسيار مهم و جدي براي سفرهاي زمستانی
 
هر گونه تردد شهري و سفر برون شهري غير ضروري را لغو كنيد.
اگر ناگزير از سفر هستيد، از سالم بودن خودرو به ويژه برف پاك كن ها، چراغ ها، چرخ ها ، بخاري و ترمزها مطمئن شويد.
حتماً تجهيزات ايمني مانند زنجير چرخ به همراه داشته باشيد.
قبل از ورود به جاده، از باز بودن مسير مطلع شويد.
باك بنزين تان پر باشد.
اگر ناگزيز از توقف در جاده هستيد، خودرو را مدام روشن نگه نداريد تا بنزين زود تمام نشود و بتوانيد بخاري داشته باشيد.
پتو ، لباس گرم ، آب و غذا ( به ويژه مواد كم حجم و پرانرژي مانند خرما) به همراه داشته باشيد تا در صورت ماندن در راه،  كمترين مشكل را داشته باشيد.
اگر كودكي همراه تان است، غذاي كودك، آب جوش سرد شده براي ميكس غذاي كودك، پوشك، دستمال مرطوب و داروهاي احتمالي همراه تان باشد.
وسيله اي مانند بيل يا نظاير آن را در خودرو داشته باشيد تا در صورت نياز بتوانيد موانع كوچك را از مسير بزداييد.
فاصله طولي از خودروي جلويي را حفظ كنيد؛ تصادفات زنجيره اي بسيار محتمل است.
شارژ موبايل تان را حفظ كنيد. شارژر خودرو يا پاوربانك همراه تان باشد.
اگر داروي خاصي مصرف مي كنيد، حتماً همراه داشته باشيد.
تا حد امكان از رانندگي زير درختان و معابر كوهستاني به دليل احتمال شكستن درخت و ريزش سنگ و بهمن خودداري كنيد.
در محورهاي كوهستاني، از بوق زدن خودداري كنيد چون ممكن است صداهاي تجميع شده بوق خودروها، باعث تحريك برف انباشته شده و ايجاد بهمن شود.
وارد جاده ها و معابر فرعي نشويد چون عمليات راهداري، برف روبي و امداد و نجات ابتدا و عمدتاً در مسيرهاي اصلي صورت مي گيرد
کلمات کلیدی
appsettingFree