رزرو تلفنی و پرداخت کارت به کارت:
 
جهت رزرو تلفنی می توانید با هر یک از نمایندگی های سیروسفرایران  تماس گرفته و پس از هماهنگی تاریخ و زمان حرکت، بلیط خود را رزرو نمایید. برای تکمیل و ثبت قطعی بلیط می توانید به صورت کارت به کارت، بلیط را به صورت غیر حضوری پرداخت نمایید.
شما می توانید برای تکمیل خرید و ثبت قطعی بلیط خود، با دریافت شماره کارت شرکت و مبلغ بلیط، از همکاران ما در واحد رزرو، نسبت به پرداخت غیرحضوری وجه بلیط  از طریق کارت به کارت بانکی اقدام نموده و با ارائه اطلاعات واریز خود به همکاران ما، فرایند خرید بلیط خود را تکمیل نمایید.
 
توجه داشته باشید که شماره کارت هر نمایندگی مختص همان شهر بوده و باید با همان نمایندگی هماهنگ نمایید.